Ekatvam – NL

Ziek van megastallen

Ziek van megastallen

Het Probleem

De alsmaar groter wordende veeteeltindustrie is om verschillende redenen niet de oplossing om de groeiende wereldbevolking te voeden. De korte historie van deze industrie laat nu al zien dat ziekten onder de dieren rampzalig is. Bij de wet is preventief antibiotica nu verboden. Het is nog maar een kwestie van enkele jaren voordat de balans doorslaat. De economische en maatschappelijke effecten daarvan zijn niet te overzien. Nu al hebben we te maken met vier belangrijke nadelen van deze ontwikkeling.

  • a) Het businessmodel is heel smal en daardoor kwetsbaar. Ziekte uitbraak in de stal of zelfs maar de omgeving is voldoende om het in één keer onderuit te halen.
  • b) Het is voor de boeren met megastallen ondoenlijk om de stankoverlast binnen de muren van de stallen te houden. De omwonenden krijgen gezondheidsklachten vanwege de aanhoudende mestgeuren als gevolg van de enorme omvang van deze stallen.
  • c) Verlies van biodiversiteit als gevolg van megastallen met maar één diersoort.
  • d) Ontsiering van het Nederlands landschap.
Ekatvam2

Ekatvam

ekatvam

Ekatvam

De Oplossing

Ekatvam is een totaal nieuwe boerderijvorm. De innovatie zit zowel in het gebouw als de manier waarop de verschillende dieren bij elkaar onder een dak gehouden worden. Het gehele ontwerp is gebaseerd op Vastu, organisch bouwen met aandacht voor licht, lucht en ruimte. Het gebouw wekt door zijn bouw energie op voor eigen gebruik en het overschot is voor de lokale gemeenschap. Er zijn vier grote voordelen.

  • a) Het businesmodel is zeer breed en daardoor krachtig. Verkoop van energie, verkoop van dierlijke en agrarische producten, lidmaatschappen voor de lokale gemeenschap, wetenschappelijk onderzoek, lezingen, vergaderruimten.
  • b) Stankoverlast wordt tot een minimum beperkt omdat de aantallen dieren in overeenstemming is met de grootte van het omringende land.
  • c) Er is geen verlies van biodiversiteit.
  • d) Het Nederlandse landschap krijgt er een belangrijke identiteit bij. Als kennisland in de agrarisch sector is deze herkenbaarheid een niet te onderschatten visitekaartje.

Nieuw manier van boeren

Met Ekatvam wordt een nieuwe manier van boeren geïntroduceerd om de groeiende wereldbevolking dier- en menswaardig te kunnen voeden zonder de gevaren en problemen van megastallen. De kracht van Ekatvam zit hem in de principes ‘verdeel en heers’ en ‘small is beautiful.’

Boerderij als spil van de samenleving

De methode ekatvam geeft een nieuwe impuls aan het beroep ‘boer’ doordat naast het houden van dieren ook onderzoek en nauw contact met de leefgemeenschap het beroep heel veelzijdig maakt. De Ekatvam boer is nu ook energieleverancier, levert via lidmaatschappen, is ook een kruidenteler, doet wetenschappelijk onderzoek, en biedt vergaderlocaties aan. Kortom hij of zij is de spil van de samenleving.

Gesloten kringloop

De innovatie zit in het gebouw, de manier van dieren houden, de Vedische landbouwmethode waarbij de mest van eigen dieren gebruikt wordt voor bemesting van het land (kringloop is gesloten), vervanging van antibiotica door kruidenadditieven in het veevoer, en het hoge belevingsgehalte voor de lokale gemeenschap door hun nauwe betrokkenheid bij het project.

Doel

Het doel van Ekatvam is om een een nieuwe soort boerderij te maken dat energie oplevert, biodiversiteit handhaaft, zichzelf voortdurend onderzoekt en aanpast, een beleving vormt voor de consument, overal gebouwd kan worden en als Nederlands Agri idee wereldwijd verkocht kan worden.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>