EKATVAM – het nieuwe boerenbedrijf voor de ASN Wereldprijs 2014

Vandaag heb ik ons project ‘Ekatvam’ aangemeld bij de Wereld voor Morgen van de SNS bank.

ekatvam

ekatvam

Ekatvam is een totaal nieuwe boerderijvorm. De innovatie zit zowel in het gebouw als de manier waarop de verschillende dieren bij elkaar onder een dak gehouden worden. Het gehele ontwerp is gebaseerd op Vastu, organisch bouwen met aandacht voor licht, lucht en ruimte. Het gebouw wekt door zijn bouw energie op voor eigen gebruik en het overschot is voor de lokale gemeenschap.

Motivatie voor EKATVAM – het nieuwe boerenbedrijf

Met Ekatvam wordt een nieuwe manier van boeren geïntroduceerd om de groeiende wereldbevolking dier- en menswaardig te kunnen voeden zonder de gevaren en problemen van megastallen. De kracht van Ekatvam zit hem in de principes  ‘verdeel en heers’ en ‘small is beautiful.’

Doel van EKATVAM – het nieuwe boerenbedrijf

Het doel van Ekatvam is om een een nieuwe soort boerderij te maken dat energie oplevert, biodiversiteit handhaaft, zichzelf voortdurend onderzoekt en aanpast, een beleving vormt voor de consument , overal gebouwd kan worden en als Nederlands Agri idee wereldwijd verkocht kan worden.

Plan van aanpak van EKATVAM – het nieuwe boerenbedrijf

Wat is er al gebeurd.

  • Land is beschikbaar.
  • 14 03 31 Presentatieboek_EKATVAM is gemaakt door een jong en innovatief architectenbureau met prachtige tekeningen en foto’s zodat het al veel verder is dan een idee in het hoofd.
  • Maquette is gemaakt.
  • Promotiefilmpje is klaar.
  • Draaiboek is gemaakt met een stappenplan om financiers te benaderen waaronder ook een crowdfundingplan.

Wat U kunt doen om dit project te ondersteunen.

Breng dit project onder de aandacht zodat zoveel mogelijk mensen hier van horen en zich aan kunnen sluiten om dit idee verder te helpen. Er moet iets gebeuren om ons voedsel veilig en diervriendelijk te produceren. Ekatvam is een van de mogelijkheden dat hierin voorziet. Laten we het dus gaan bouwen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>